Copyright, disclaimer en privacy statement 2017-07-17T20:17:43+00:00

Copyright

Deze website is het eigendom van Riverstone. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Riverstone. Verzoeken daartoe kun je indienen bij Riverstone.

Heb je op- of aanmerkingen over deze site, dan kun je deze mailen naar: info@riverstonedronten.nl.

Aansprakelijkheid

Riverstone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Riverstone aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Privacy Statement

De gegevens die we van je krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je deze verstrekt. We gaan zeer vertrouwelijk met jouw gegevens om en houden ons strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden niet door Riverstone beschikbaar gesteld aan derden.